Nationale Zwemschool Uniek B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 15.423,94
Aantal werknemers:12
Bestede uren curator c.s.:150,10
Faillissementsschuld:€ 208.997,54
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55565905
Vestigingsadres: Heikantseweg 60 6587AN Middelaar
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. CAM de Bruijn
Insolventienummer: F.01/18/203
Curator/bewindvoerder: de heer mr. O.B.J. Poorthuis vordering?
Kantoor: Van Iersel Luchtman N.V.
Adres: Postbus 44 5201AA 'S-HERTOGENBOSCH
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-01-2019Voortgangsverslag
29-01-2019Financieel verslag
30-08-2018Voortgangsverslag
30-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201801.obr.18.203.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: