Nederlands Pensioenbureau B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet. In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:16,12
Faillissementsschuld:€ 156.486,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr F.H.M. van Oorschot (
KvK-nr: 20119914
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/223
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201802.zwb.18.223.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: