Nederlands Pensioenbureau B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:42,12
Faillissementsschuld:€ 167.590,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr F.H.M. van Oorschot (
KvK-nr: 20119914
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/223
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-03-2019Voortgangsverslag
19-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201802.zwb.18.223.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: