Multiculturele Zorg B.V. (uitspraak faillissement: 01-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 50.276,65
Aantal werknemers:21
Bestede uren curator c.s.:109,42
Faillissementsschuld:€ 1.113.473,29
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 17215297
Vestigingsadres: Sportlaan Driene 8 10 7552HA Hengelo
Rechtbank: Overijssel klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Verhoeven
Insolventienummer: F.08/18/252
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.M. Eringa vordering?
Kantoor: Damst advocaten - notarissen
Adres: Postbus 126 7500AC ENSCHEDE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
02-01-2019Voortgangsverslag
02-01-2019Financieel verslag
09-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
03-08-201808.ove.18.252.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 01 augustus 2018

Zoek een insolventie: