Mooy Logistics B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.811.370,84
Aantal werknemers:267
Bestede uren curator c.s.:2.486,09
Faillissementsschuld:€ 20.703.507,79
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 27217264
Vestigingsadres: Transportweg 15 2742RH Waddinxveen
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Don
Insolventienummer: F.09/18/274
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.J.H. Vermeeren vordering?
Kantoor: Buren N.V.
Adres: Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.S. Ebels vordering?
Kantoor: Udink Advocaten
Adres: Alexanderstraat 2 2514JL 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-01-2019Financieel verslag
16-01-2019Voortgangsverslag
17-09-2018Financieel verslag
17-09-2018Voortgangsverslag
14-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201809.dha.18.274.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: