Mooy Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Bestede uren curator c.s.:119,13
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 51508273
Vestigingsadres: Transportweg 15 2742RH Waddinxveen
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Don
Insolventienummer: F.09/18/273
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.J.H. Vermeeren vordering?
Kantoor: Buren N.V.
Adres: Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.S. Ebels vordering?
Kantoor: Udink Advocaten
Adres: Alexanderstraat 2 2514JL 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-01-2019Voortgangsverslag
17-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201809.dha.18.273.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: