Mode Producties '83 B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:24,02
Faillissementsschuld:€ 104.578,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 18027099
Vestigingsadres: Parcivalring 145 5221LC 's-Hertogenbosch
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer: F.01/18/216
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J. Beerens vordering?
Kantoor: Bogaerts & Groenen Advocaten
Adres: Postbus 127 5280AC BOXTEL
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
06-02-2019Voortgangsverslag
06-02-2019Financieel verslag
05-09-2018Voortgangsverslag
05-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
10-08-201801.obr.18.216.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: