Mobiworks B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.809,59
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:29,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 69580987
Vestigingsadres: Noordvliet 23 3142CH Maassluis
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/251
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.G. Plet vordering?
Kantoor: Van Rijsbergen Plet Advocaten
Adres: Theemsweg 7 3201LT Spijkenisse
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-02-2019Voortgangsverslag
21-11-2018Financieel verslag
21-11-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201810.rot.18.251.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: