Mining Hardware Solutions B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:19,33
Faillissementsschuld:€ 2.436.948,71
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 68074336
Vestigingsadres: Schoener 34 30 8243WG Lelystad
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schoevaars
Insolventienummer: F.16/18/358
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.J.M. van Andel vordering?
Kantoor: Wijn & Stael Advocaten N.V.
Adres: Postbus 354 3500AJ Utrecht
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
22-12-2018Voortgangsverslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
23-08-201816.mne.18.358.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: