MineralCare Holding B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 205,81
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:18,30
Faillissementsschuld:€ 208.705,59
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 58341684
Vestigingsadres: Parallelweg 168 6001HM Weert
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer: F.03/18/168
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.P. Bakkers vordering?
Kantoor: Boels Zanders Advocaten
Adres: Postbus 490 5900AL VENLO
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
28-08-2018Voortgangsverslag
28-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201803.lim.18.168.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: