Metriek Interieurbouw B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:18,08
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65941810
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. E Boerwinkel
Insolventienummer: F.05/18/297
Curator/bewindvoerder: de heer mr. F.R.H. Kuiper vordering?
Kantoor: Jager Kuiper Advocaten
Adres: Postbus 60 8050AB HATTEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-02-2019Voortgangsverslag
19-02-2019Financieel verslag
19-11-2018Voortgangsverslag
19-11-2018Financieel verslag
16-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201805.gel.18.297.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: