Mediplan Kraamzorg B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 75.900,60
Aantal werknemers:33
Bestede uren curator c.s.:203,10
Faillissementsschuld:€ 144.775,27
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 67665136
Vestigingsadres: Berktsedijk 5 5757PG Liessel
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer: F.01/18/210
Curator/bewindvoerder: de heer mr. Ph.W. Schreurs vordering?
Kantoor: Boels Zanders Advocaten
Adres: Postbus 2342 5600CH EINDHOVEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-09-2018Voortgangsverslag
04-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201801.obr.18.210.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: