Matras en Boxspring Outlet B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:8,90
Faillissementsschuld:€ 69.862,40
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63694050
Vestigingsadres: Prins Bernhardlaan 72 3901CD Veenendaal
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/309
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M. Blok vordering?
Kantoor: Van Veen Advocaten
Adres: Postbus 442 6710BK EDE GLD
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-12-2018Voortgangsverslag
06-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201805.gel.18.309.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: