Maritiem Noord B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 8.238,86
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:24,80
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55414826
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. NA Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/152
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M. Schuring vordering?
Kantoor: Strix Advocaten
Adres: Postbus 129 9700AC GRONINGEN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
29-11-2018Voortgangsverslag
29-11-2018Financieel verslag
03-09-2018Voortgangsverslag
03-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201818.nne.18.152.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 7 augustus 2018

Zoek een insolventie: