Maritiem Noord B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.164,27
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:14,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 55414826
Vestigingsadres: Weg der Verenigde Naties 18 9636HW Zuidbroek
Rechtbank: Noord-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. N.A. Baarsma
Insolventienummer: F.18/18/152
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M. Schuring vordering?
Kantoor: Strix Advocaten
Adres: Postbus 129 9700AC Groningen
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-09-2018Voortgangsverslag
03-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201818.nne.18.152.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 7 augustus 2018

Zoek een insolventie: