Marinetec Holland B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:39,40
Faillissementsschuld:€ 128.815,02
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 51513668
Vestigingsadres: Fennaweg 27 2991ZA Barendrecht
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer: F.10/18/266
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M. van der Laarse vordering?
Kantoor: DVAN advocatuur & notariaat
Adres: Postbus 23424 3001KK ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
28-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201810.rot.18.266.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: