Marine and Industrial Construction team B.V. (uitspraak faillissement: 25-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.325,62
Aantal werknemers:53
Bestede uren curator c.s.:35,58
Faillissementsschuld:€ 103.578,77
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr A-J. van der Duijn Schouten (
KvK-nr: 63871696
Vestigingsadres: Wolweverstraat 31 2984CE Ridderkerk
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WJ Roos-van Toor
Insolventienummer: F.10/18/263
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
24-08-2018Voortgangsverslag
24-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
26-07-201810.rot.18.263.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 25 juli 2018

Zoek een insolventie: