Makelaarskantoor H. Post B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 65.586,39
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:87,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 32023925
Vestigingsadres: Kamerlingh Onnesweg 228 1223JP Hilversum
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/346
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. K. van de Peppel vordering?
Kantoor: Sturkenboom Advocaten
Adres: Postbus 132 3430AC NIEUWEGEIN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
18-09-2018Voortgangsverslag
18-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-11-201816.mne.18.346.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. Schoevaars door mr. Hofman.
08-08-201816.mne.18.346.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: