Makelaarskantoor H. Post B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.

In dit dossier is sprake van paulianeus handelen. Dat betekent dat schuldeisers kunnen zijn benadeeld door beperking van verhaalsmogelijkheden. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 86.759,59
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:259,50
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 32023925
Vestigingsadres: Kamerlingh Onnesweg 228 1223JP Hilversum
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/346
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. K. van de Peppel vordering?
Kantoor: Sturkenboom Advocaten
Adres: Postbus 132 3430AC NIEUWEGEIN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
13-12-2018Voortgangsverslag
13-12-2018Financieel verslag
18-09-2018Voortgangsverslag
18-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-11-201816.mne.18.346.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. Schoevaars door mr. Hofman.
08-08-201816.mne.18.346.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: