MagnaMedics Diagnostics B.V. (uitspraak faillissement: 19-07-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 84.101,66
Aantal werknemers:8
Bestede uren curator c.s.:197,00
Faillissementsschuld:€ 7.544.605,39
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 14082821
Vestigingsadres: De Asselen Kuil 12 6161RD Geleen
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/158
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.J.Th. Paulissen vordering?
Kantoor: Danils Advocaten
Adres: Laurentiusstraat 19 6191ET Beek
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-02-2019Voortgangsverslag
11-02-2019Financieel verslag
11-11-2018Financieel verslag
11-11-2018Voortgangsverslag
24-07-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
20-07-201803.lim.18.158.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 19 juli 2018

Zoek een insolventie: