MTC Fullfillment B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 3.811,55
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:190,90
Faillissementsschuld:€ 98.188,13
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr F.A.M. Nowee (
KvK-nr: 69159092
Vestigingsadres: Nikkelstraat 4 1411AJ Naarden
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Hofman
Insolventienummer: F.16/18/344
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
12-12-2018Voortgangsverslag
12-12-2018Financieel verslag
05-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
10-08-201816.mne.18.344.F.1307.1.18Vervanging curator mr. F.B. Bosvelt door mr F.A.M. Nowee
08-08-201816.mne.18.344.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: