METPETRA B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.330,82
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:23,86
Faillissementsschuld:€ 608,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65568451
Vestigingsadres: Prinses Margrietplantsoen 33 2595AM 's-Gravenhage
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. R. Cats
Insolventienummer: F.09/18/261
Curator/bewindvoerder: de heer mr. L.S.E. Prickartz vordering?
Kantoor: Buren N.V.
Adres: Postbus 18511 2502EM 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
04-12-2018Financieel verslag
04-12-2018Financieel verslag
04-12-2018Financieel verslag
04-12-2018Voortgangsverslag
04-12-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201809.dha.18.261.F.1306.1.18Uitspraak faillissement na beindiging surseance op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: