MD Trading B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 2.346,19
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:27,50
Faillissementsschuld:€ 394.082,34
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56993617
Vestigingsadres: Bohrweg 47 3208KP Spijkenisse
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. C de Jong
Insolventienummer: F.10/18/241
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M. Hoogendoorn vordering?
Kantoor: Windt Le Grand Leeuwenburgh
Adres: Coolsingel 104 3011AG ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
23-08-2018Voortgangsverslag
23-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-07-201810.rot.18.241.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: