MAAN B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene gegevens:
KvK-nr: 17211830
Vestigingsadres: Haagdijk 208 4811TX Breda
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/225
Curator/bewindvoerder: de heer mr. P.E. Butterman vordering?
Kantoor: RST Advocaten
Adres: Postbus 1019 4801BA Breda
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
23-08-201802.zwb.18.225.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: