M.G.A. Trading B.V. (uitspraak faillissement: 15-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 8.769,38
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:11,80
Faillissementsschuld:€ 125.640,70
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 51214210
Vestigingsadres: George Gershwinlaan 221 1082MT Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. IM Bilderbeek
Insolventienummer: F.13/18/263
Curator/bewindvoerder: MEVROUW MR. K.H. BURG vordering?
Kantoor: Houthoff Coperatieve U.A.
Adres: Postbus 75505 1070AM AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-12-2018Voortgangsverslag
17-12-2018Financieel verslag
17-09-2018Voortgangsverslag
17-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201813.ams.18.263.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 15 augustus 2018

Zoek een insolventie: