M & M Convenience Company B.V. (uitspraak faillissement: 14-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:16,60
Faillissementsschuld:€ 235.256,28
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54380162
Vestigingsadres: Mgr Nolenslaan 504 3119EM Schiedam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. A.M. van Kalmthout
Insolventienummer: F.10/18/289
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.P. Uittenbroek vordering?
Kantoor: Houthoff Buruma
Adres: Postbus 1507 3000BM ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-12-2018Voortgangsverslag
11-12-2018Financieel verslag
11-09-2018Voortgangsverslag
11-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
15-08-201810.rot.18.289.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 14 augustus 2018

Zoek een insolventie: