Lotra B.V. (uitspraak faillissement: 20-08-2018 - 08-01-2019)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 745,61
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:19,50
Faillissementsschuld:€ 261.298,33
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 12063425
Vestigingsadres: Graafschap Hornelaan 137 6001AC Weert
Rechtbank: Limburg klacht?
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen
Insolventienummer: F.03/18/176
Curator/bewindvoerder: de heer mr. B.T.G.M. Lamers vordering?
Kantoor: Hoeberechts Advocaten
Adres: Emmasingel 38 6001BD Weert
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-12-2018Voortgangsverslag
17-12-2018Financieel verslag
17-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-01-201903.lim.18.176.F.1316.1.19Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 08 januari 2019
21-08-201803.lim.18.176.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 20 augustus 2018

Zoek een insolventie: