Lenartz B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:13,00
Faillissementsschuld:€ 4,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 63827050
Vestigingsadres: Joannes Lenartzstraat 2 5061HR Oisterwijk
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/185
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E. van der Kolk vordering?
Kantoor: Molkenboer & Van der Kolk Advocaten
Adres: Postbus 760 5000AT Tilburg
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-07-2018Financieel verslag
17-07-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201802.zwb.18.185.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: