Lederwarenhandel A.J.C. Smulders B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:68,55
Faillissementsschuld:€ 157.064,82
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34085328
Vestigingsadres: Rivièradreef 33 2037AD Haarlem
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/214
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R. Frankfort vordering?
Kantoor: FrankfortSluis Advocaten
Adres: Postbus 197 2000AD HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-12-2018Voortgangsverslag
11-12-2018Financieel verslag
11-12-2018Financieel verslag
20-11-2018Voortgangsverslag
20-11-2018Financieel verslag
17-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.214.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. M.M. Kruithof door mr. K. van Dijk.
25-07-201815.nho.18.214.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: