Lederwarenhandel A.J.C. Smulders B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 18.857,88
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:65,75
Faillissementsschuld:€ 157.161,07
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34085328
Vestigingsadres: Rivièradreef 33 2037AD Haarlem
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M.M. Kruithof
Insolventienummer: F.15/18/214
Curator/bewindvoerder: de heer mr. R. Frankfort vordering?
Kantoor: FrankfortSluis Advocaten
Adres: Postbus 197 2000AD HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-11-2018Voortgangsverslag
20-11-2018Financieel verslag
17-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201815.nho.18.214.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: