Lawet B.V. (uitspraak faillissement: 18-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 12.100,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:22,80
Faillissementsschuld:€ 408.121,94
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34313729
Vestigingsadres: Koperwerf 28 2544EN 's-Gravenhage
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. IM Bilderbeek
Insolventienummer: F.13/18/247
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.H.C. Wammes vordering?
Kantoor: Fort Advocaten N.V.
Adres: Postbus 70091 1007KB AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-08-2018Voortgangsverslag
17-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201813.ams.18.247.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 18 juli 2018

Zoek een insolventie: