Landsaat Banketbakkerij 2.0 B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.219,19
Aantal werknemers:17
Bestede uren curator c.s.:123,10
Faillissementsschuld:€ 193.219,75
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.B. Biezen (
KvK-nr: 69191131
Vestigingsadres: Vederdistelstraat 10 1562AR Krommenie
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/248
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-03-2019Voortgangsverslag
27-03-2019Financieel verslag
12-12-2018Voortgangsverslag
12-12-2018Financieel verslag
09-09-2018Voortgangsverslag
09-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201815.nho.18.248.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: