Kyxa B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 25.000,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:45,00
Faillissementsschuld:€ 6.503,00
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr J.A. de Waard (
KvK-nr: 67464262
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. M Pellikaan
Insolventienummer: F.02/18/210
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-12-2018Voortgangsverslag
03-12-2018Financieel verslag
17-09-2018Voortgangsverslag
17-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
10-08-201802.zwb.18.210.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: