Kunst Transport B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:12,45
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 65321375
Vestigingsadres: Albert van Dalsumlaan 44 6836MV Arnhem
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/332
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J. Kalisvaart vordering?
Kantoor: DAAN Advocatuur B.V.
Adres: Koningstraat 27 6811DG ARNHEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
20-12-2018Financieel verslag
20-12-2018Voortgangsverslag
21-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201805.gel.18.332.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: