Kraamzorg Randstad B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 29,88
Aantal werknemers:45
Bestede uren curator c.s.:26,40
Faillissementsschuld:€ 735.810,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 67751261
Vestigingsadres: IJsselkade 10 7201HB Zutphen
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/295
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.J. Luten vordering?
Kantoor: Kneppelhout & Korthals N.V.
Adres: Postbus 23052 3001KB ROTTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-12-2018Voortgangsverslag
07-12-2018Financieel verslag
07-09-2018Voortgangsverslag
07-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
21-08-201810.rot.18.295.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: