Kraamzorg Randstad B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018 - 09-08-2018)

Algemene gegevens:
KvK-nr: 67751261
Vestigingsadres: IJsselkade 10 7201HB Zutphen
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/279
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E.J. Luten vordering?
Kantoor: Kneppelhout & Korthals N.V.
Adres: Postbus 23052 3001KB ROTTERDAM
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
09-08-201810.rot.18.279.F.1323.1.18Rectificatie: betreft F.10/18/279: In het faillissement van Kraamzorg Randstad B.V. (F.10/18/279) zal de zaak worden overgedragen aan de Rechtbank Gelderland en zal mr. J.C.A.M. Los worden ontheven uit haar functie als rechter-commissaris en zal worden benoemd mr. E. Boerwinkel eveneens zal mr. E.J.Luten als curator worden ontslagen en mr. M.H. Hogeman zal worden aangesteld als curator in dit faillissement. Alle verdere publicaties zullen onder een nieuw faillissementsnummer worden verricht door Rechtbank Gelderland.
08-08-201810.rot.18.279.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: