Kraamzorg Babymoon B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 76.184,55
Aantal werknemers:24
Bestede uren curator c.s.:112,85
Faillissementsschuld:€ 56.865,56
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Dekker (
KvK-nr: 37114048
Vestigingsadres: Julianaweg 192 1131DL Volendam
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/239
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-01-2019Voortgangsverslag
10-01-2019Financieel verslag
03-10-2018Financieel verslag
03-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
28-12-201815.nho.18.239.F.1307.1.18Vervanging curator mr H.C. Scheltema door mr M. Dekker
22-08-201815.nho.18.239.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: