Kraamzorg Babymoon B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 54.471,79
Aantal werknemers:24
Bestede uren curator c.s.:87,30
Faillissementsschuld:€ 39.740,72
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 37114048
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/239
Curator/bewindvoerder: de heer mr. H.C. Scheltema vordering?
Kantoor: Abma Schreurs Advocaten
Adres: Postbus 575 1440AN PURMEREND
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-10-2018Financieel verslag
03-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201815.nho.18.239.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: