Kraamzorg&Zo Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 24-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 39.107,10
Aantal werknemers:6
Bestede uren curator c.s.:11,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 64714101
Vestigingsadres: Havenstraat 6 2681LD Monster
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. HW Vogels
Insolventienummer: F.09/18/251
Curator/bewindvoerder: de heer mr. S. El Hadouchi vordering?
Kantoor: Broeseliske Van Vlijmen Advocaten
Adres: Laan van Waalhaven 482 2497GR 'S-GRAVENHAGE
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
26-11-2018Voortgangsverslag
26-11-2018Financieel verslag
23-08-2018Financieel verslag
23-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
25-07-201809.dha.18.251.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 24 juli 2018

Zoek een insolventie: