Klusservice Utrecht B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 29.284,16
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:92,20
Faillissementsschuld:€ 66.506,17
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. de Jong (
KvK-nr: 65074262
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/332
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
30-11-2018Voortgangsverslag
30-11-2018Financieel verslag
30-08-2018Financieel verslag
30-08-2018Voortgangsverslag
30-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
01-08-201816.mne.18.332.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: