Klussendoejesamen.nl B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:28,05
Faillissementsschuld:€ 34.948,60
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62692739
Vestigingsadres: Bedumerschans 30 3432TC Nieuwegein
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/318
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.W.H. Rouers vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-11-2018Voortgangsverslag
15-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
19-07-201816.mne.18.318.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: