Klinker Bestratingen V.o.f. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 4.864,46
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:89,10
Faillissementsschuld:€ 274.633,57
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 09125430
Vestigingsadres: Vierde Broekdijk 37 7122JD Aalten
Rechtbank: Gelderland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Schippers
Insolventienummer: F.05/18/333
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. P. Trip vordering?
Kantoor: Dommerholt Advocaten N.V.
Adres: Postbus 695 7300AR APELDOORN
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
16-04-2019Voortgangsverslag
10-01-2019Voortgangsverslag
24-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
31-12-201805.gel.18.333.F.1328.1.18Vervanging rechter-commissaris mr. JSW Lucassen door mr. Schippers.
22-08-201805.gel.18.333.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: