Klant en Bouw B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 29.906,60
Boedelsaldo:€ 29.906,60
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:81,40
Faillissementsschuld:€ 162.465,31
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 62214969
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. W.J. Don
Insolventienummer: F.09/18/266
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.W.M. Souren vordering?
Kantoor: Hoens & Souren Keereweer Advocaten
Adres: Postbus 7191 2701AD ZOETERMEER
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-12-2018Voortgangsverslag
10-12-2018Financieel verslag
11-09-2018Financieel verslag
10-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201809.dha.18.266.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: