Kick B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.240,59
Aantal werknemers:4
Bestede uren curator c.s.:97,30
Faillissementsschuld:€ 370.582,33
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr L. Kuiper (
KvK-nr: 34169937
Vestigingsadres: Citadel 13 1315VK Almere
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. C.P. Lunter
Insolventienummer: F.16/18/314
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
06-02-2019Voortgangsverslag
06-02-2019Financieel verslag
07-11-2018Voortgangsverslag
07-11-2018Financieel verslag
07-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
12-07-201816.mne.18.314.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: