Keyf-i Terras Cafe Restaurant & Patisserie B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.

In dit dossier is sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat wijst op bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk hebt u ook een rechtstreekse vordering op de bestuurder. Lees meer


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:35,55
Faillissementsschuld:€ 74.110,47
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Kooiman (
KvK-nr: 63566214
Vestigingsadres: 's-Gravelandseweg 258 3125BK Schiedam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/234
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
08-02-2019Voortgangsverslag
08-02-2019Financieel verslag
09-11-2018Voortgangsverslag
09-11-2018Financieel verslag
10-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201810.rot.18.234.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: