Keyf-i Terras Cafe Restaurant & Patisserie B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:15,55
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr M. Kooiman (
KvK-nr: 63566214
Vestigingsadres: 's-Gravelandseweg 258 3125BK Schiedam
Rechtbank: Rotterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. JCAM Los
Insolventienummer: F.10/18/234
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201810.rot.18.234.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: