Kees Snellen Beheer B.V. (uitspraak faillissement: 31-07-2018 - 09-10-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: vern. na verzet.

Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.000,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:14,30
Faillissementsschuld:€ 29.273,11
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 17220297
Vestigingsadres: Oude Maasje 31 5061RN Oisterwijk
Rechtbank: Zeeland-West-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. MDE Leppens
Insolventienummer: F.02/18/207
Curator/bewindvoerder: de heer mr. E. van der Kolk vordering?
Kantoor: Molkenboer & Van der Kolk Advocaten
Adres: Postbus 760 5000AT Tilburg
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
10-09-2018Financieel verslag
10-09-2018Voortgangsverslag
14-08-2018Voortgangsverslag
14-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
09-10-201802.zwb.18.207.F.1316.1.18Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 09 oktober 2018
01-08-201802.zwb.18.207.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 31 juli 2018

Zoek een insolventie: