KSV Incasso B.V. (uitspraak faillissement: 17-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 6.364,40
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:75,52
Faillissementsschuld:€ 163.648,99
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr A. Glijnis (
KvK-nr: 60816376
Vestigingsadres: Prof.van der Waalsstraat 8 1821BT Alkmaar
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/208
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
15-11-2018Voortgangsverslag
15-11-2018Financieel verslag
16-08-2018Voortgangsverslag
16-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
18-07-201815.nho.18.208.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 17 juli 2018

Zoek een insolventie: