KOLLEKT B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Gerealiseerd actief:€ 43.544,62
Boedelsaldo:€ 43.544,62
Aantal werknemers:5
Bestede uren curator c.s.:70,70
Faillissementsschuld:€ 49.273,25
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 59027681
Vestigingsadres: Herengracht 178 1016BR Amsterdam
Rechtbank: Amsterdam klacht?
Rechter-commissaris: mr. WF Korthals Altes
Insolventienummer: F.13/18/236
Curator/bewindvoerder: de heer mr. D.J. van Dongen vordering?
Kantoor: Fort Advocaten N.V.
Adres: Postbus 70091 1007KB AMSTERDAM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-12-2018Voortgangsverslag
07-12-2018Financieel verslag
14-08-2018Voortgangsverslag
14-08-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
13-07-201813.ams.18.236.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: