Juno Financial Services B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 17.780,95
Aantal werknemers:2
Bestede uren curator c.s.:86,55
Faillissementsschuld:€ 353.722,82
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
mr W.J.T. Ursem (
KvK-nr: 37145769
Vestigingsadres: Malerstraat 5 1531NW Wormer
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. K. van Dijk
Insolventienummer: F.15/18/241
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
27-03-2019Financieel verslag
27-03-2019Voortgangsverslag
09-01-2019Voortgangsverslag
28-12-2018Voortgangsverslag
28-12-2018Financieel verslag
28-09-2018Voortgangsverslag
28-09-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-03-201915.nho.18.241.F.1307.1.19Vervanging curator mr A. Glijnis door mr W.J.T. Ursem
29-08-201815.nho.18.241.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: