Jufa B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:1
Bestede uren curator c.s.:16,70
Faillissementsschuld:€ 236.223,41
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 61888982
Vestigingsadres: Ligusterbaan 1 2908LW Capelle aan den IJssel
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. SC Hagedoorn
Insolventienummer: F.16/18/374
Curator/bewindvoerder: de heer mr. G.H. Smink vordering?
Kantoor: Smink Advocaten
Adres: Postbus 350 3800AJ Amersfoort
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
09-04-2019Voortgangsverslag
09-01-2019Voortgangsverslag
02-10-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
30-08-201816.mne.18.374.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: