John van Dijk B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018 - 01-05-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 55.061,16
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:71,60
Faillissementsschuld:€ 738.750,20
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34250225
Vestigingsadres: Keulschevaart 5 3621MX Breukelen
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/361
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. C.A. Schreuder vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
19-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201816.mne.18.361.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: