John van Dijk B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Dit faillissement behoort tot de grotere faillissementen die op dit moment worden afgewikkeld. Mogelijk hebt u belang bij het instellen van een crediteurencommissie. lees meer

Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 167.919,73
Aantal werknemers:7
Bestede uren curator c.s.:279,40
Faillissementsschuld:€ 846.964,82
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 34250225
Vestigingsadres: Keulschevaart 5 3621MX Breukelen
Rechtbank: Midden-Nederland klacht?
Rechter-commissaris: mr. Neijt
Insolventienummer: F.16/18/361
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. C.A. Schreuder vordering?
Kantoor: De Advocaten van Van Riet B.V.
Adres: Postbus 85207 3508AE UTRECHT
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
21-03-2019Voortgangsverslag
21-03-2019Financieel verslag
18-12-2018Voortgangsverslag
18-12-2018Financieel verslag
19-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201816.mne.18.361.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: