Johan van den Acker Textielfabriek B.V. (uitspraak faillissement: 21-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:36
Bestede uren curator c.s.:75,50
Faillissementsschuld:€ 832.918,49
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 17080016
Vestigingsadres: Geen adres opgegeven
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. CAM de Bruijn
Insolventienummer: F.01/18/227
Curator/bewindvoerder: de heer mr. J.P.M. Dexters vordering?
Kantoor: Aben & Slag Advocaten
Adres: Postbus 929 5700AX HELMOND
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
17-09-2018Financieel verslag
17-09-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
22-08-201801.obr.18.227.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 21 augustus 2018

Zoek een insolventie: