Jeff Solutions B.V. (uitspraak faillissement: 10-07-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: verb. uitd.lst. Als er een uitdelingslijst wordt opgesteld dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat schuldeisers in dit faillissement een uitkering ontvangen.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 1.700,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:3,75
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 54269245
Vestigingsadres: Bleiswijkseweg 37 2712PB Zoetermeer
Rechtbank: Den Haag klacht?
Rechter-commissaris: mr. D Nobel
Insolventienummer: F.09/18/233
Curator/bewindvoerder: mevrouw mr. M. Haasjes vordering?
Kantoor: HJF Advocaten B.V.
Adres: Postbus 50 2270AB VOORBURG
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
03-10-2018Voortgangsverslag
03-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
11-07-201809.dha.18.233.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 10 juli 2018

Zoek een insolventie: