Jara B.V. (uitspraak faillissement: 07-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 9,98
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:16,40
Faillissementsschuld:€ 59.510,96
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 17200185
Vestigingsadres: Koningshoek 7 5094CD Lage Mierde
Rechtbank: Oost-Brabant klacht?
Rechter-commissaris: mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer: F.01/18/208
Curator/bewindvoerder: de heer mr. W.J.G. Smits vordering?
Kantoor: Watson Law
Adres: Stationsplein 8 5211AP 'S-HERTOGENBOSCH
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
07-02-2019Voortgangsverslag
07-02-2019Financieel verslag
16-08-2018Voortgangsverslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
08-08-201801.obr.18.208.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 07 augustus 2018

Zoek een insolventie: