Jansens Loodgieters B.V. (uitspraak faillissement: 28-08-2018)

Algemene observaties:
Volgens een door ons gehanteerd algoritme is waarschijnlijk dat het faillissement op de volgende wijze zal eindigen: opheffing. Met opheffing wordt bedoeld dat het faillissement eindigt zonder dat aan schuldeisers een uitkering kan worden gedaan.


Kerncijfers:
Boedelsaldo:€ 0,00
Aantal werknemers:0
Bestede uren curator c.s.:8,30
Omvang:
(Ten opzichte van andere faillissementen)
Algemene gegevens:
KvK-nr: 56502621
Vestigingsadres: Robert Peereboomweg 7 2031BC Haarlem
Rechtbank: Noord-Holland klacht?
Rechter-commissaris: mr. M. Wouters
Insolventienummer: F.15/18/251
Curator/bewindvoerder: de heer mr. M.C. van Genugten vordering?
Kantoor: Pot Jonker Advocaten N.V.
Adres: Postbus 280 2000AG HAARLEM
Verslagen:
VerslagDatumVerslagnaam
11-10-2018Voortgangsverslag
11-10-2018Financieel verslag
Publicaties:
DatumKenmerkPublicatie
29-08-201815.nho.18.251.F.1300.1.18Uitspraak faillissement op 28 augustus 2018

Zoek een insolventie: